Twórcze myślenie, działanie i uczenie się:
"Tworzę, bo potrafię!"
(trening autorski)


Kreatywność vs rzeczywistość:


Kreatywność to naturalna cecha każdego człowieka.
Niestety bardzo często jest spychana na dalszy tor na rzecz mechanicznego „zakuwania”, sztywnego i schematycznego myślenia, działania odtwórczego.
Zbyt mało uwagi i czasu poświęca się prowokowaniu dzieci i młodzieży do twórczych aktywności.
W polskiej szkole dominuje wykładowa metoda nauczania.
Otwartość na nowości, nieszablonowe podejście do rozwiązywania zadań, problemów, twórcze opracowywanie materiału szkolnego to zdolności, które wspierają rozwój intelektualny dziecka, ułatwiają mu uczenie się.

Podczas cyklu spotkań uczestnicy:

# Wykorzystają twórcze podejście w uczeniu się,
# Wzmocnią kreatywność,
# Będą ją ćwiczyć i rozwijać,
# Rozwiną koncentrację uwagi,
# Wykładowa forma zajęć będzie zastąpiona aktywnym działaniem każdego uczestnika,
# Podczas wspólnych projektów otworzą się na nowości i nietypowe rozwiązania,
# Nauczą się pracować indywidualnie i w grupie,
# Wzmocnią motywację do podejmowania działań,
# Nauczą się przezwyciężać przeszkody,
# Będą się świetnie bawić, tworzyć, poznawać i wykorzystywać w praktyce poznane narzędzia.

Dla kogo, jak długo, kiedy, gdzie i za ile?

Już dziś zapraszamy do zapisów telefonicznych dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia.
Ruszył nabór na zajęcia, które będą się odbywały w semestrze zimowym. Cały program obejmuje 15 spotkań.(UWAGA! W przypadku ogłoszenia obostrzeń związanych z pandemią zajęcia będą kontynuowane w formie zdalnej).
Zajęcia trwają godzinę zegarową.
Spotykamy się raz w tygodniu w kameralnych grupach (maksymalnie 12 osobowych).
Wszelkie materiały zapewnia organizator.
Warunkiem rozpoczęcia cyklu treningów jest zebranie grupy liczącej minimum 6-8 osób.
Treningi będą realizowane w Komornikach oraz w Kamionkach lub w gabinecie prywatnym.
Koszt pojedynczych zajęć to 35 złotych.
Płatności dokonywane są raz na miesiąc i zależne są od liczby treningów wypadających w danym miesiącu.