„Ja i reszta świata”
Trening Kompetencji Społecznych

Rozumienie innych zaczyna się od zrozumienia siebie samych.
To nie zawsze jest takie łatwe i oczywiste. Bywa, że codzienne sytuacje przysparzają pewnych trudności, stresów lub nieporozumień. Oczywiście nie jest to regułą, niemniej warto wzmacniać i wspierać dzieci w rozwoju społecznym i emocjonalnym już od najmłodszych lat.
Niestety w ostatnim czasie wiele z nich zaczęło odczuwać wzmożony lęk przed wejściem do grupy, niepewność związaną z nowymi sytuacjami, czy rozdrażnienie na skutek nadmiaru bodźców.
Podczas treningów dzieci mają zapewnioną świetną zabawę - taka forma pracy jest dla nich najbardziej przystępna, a przez to skuteczna dla osiągania celu jakim wzmocnienie ich funkcjonowania w różnych grupach społecznych.

Podczas cyklu spotkań uczestnicy:

 1. Będą ćwiczyć podstawowe umiejętności i zachowania społeczne, dzięki odtwarzaniu różnych sytuacji czerpanych z życia,
 2. Poprzez pracę indywidualną, w parach oraz w grupach, otrzymają garść informacji zwrotnych na temat swoich zachowań i reakcji na symulowane sytuacje społeczne dowiadując się tym samym jak są odbierani przez otoczenie,
 3. Nauczą komunikować, w sposób asertywny i niekrzywdzący innych, swoje odczucia wobec ich zachowań oraz swoje potrzeby,
 4. Wzmocnią swoje mocne strony oraz zmodyfikują/ skorygują te zachowania, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie lub są sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
 5. Będą mieli możliwość aktywnego udziału w przebiegu treningów, nie tylko wcielając się w określone role podczas ćwiczeń, ale dzieląc się spostrzeżeniami, odczuciami i wnioskami płynącymi z realizowanych zadań,
 6. Zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę dotyczącą ćwiczonych zagadnień.

Dla kogo, jak długo, kiedy, gdzie i ile?

 • Już dziś zapraszamy do zapisów telefonicznych. Będą utworzone grupy dla dzieci i młodzieży w wieku między 7 a 14 rokiem życia.
 • Program treningów obejmuje 15 spotkań. (UWAGA! W przypadku ogłoszenia obostrzeń związanych z pandemią zajęcia będą kontynuowane w formie zdalnej).
 • Zajęcia trwają godzinę zegarową.
 • Spotykamy się raz w tygodniu w kameralnych grupach (maksymalnie 10 osobowych).
 • Wszelkie materiały zapewnia organizator.
 • Warunkiem rozpoczęcia cyklu treningów jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
 • Treningi realizowane w SP w Komornikach, SP w Kamionkach lub gabinecie prywatnym.
 • Koszt pojedynczych zajęć to 35 złotych.
 • Płatności dokonywane są raz na miesiąc i zależne są od liczby treningów wypadających w danym miesiącu.